Ylimääräinen yhdistyksen kokous 21.7.2019

Laurea Entrepreneurship Society ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään 21.7.2019 jäsenille ilmoitettuna kellon aikana Helsingin keskustassa.

Kokouksessa käsitellään ehdotus sääntömuutokseksi ja ehdotus on luettavissa lihavoituna sekä kursiivilla korostettuna alla olevasta lainauksesta.

“3. Jäsenet ja jäsenmaksuvelvoite

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Laurea ammattikorkeakoulussa opiskeleva tai koulun alumni tai jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus ja jäsenyys on voimassa kuluvan vuoden loppuun. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaan.

Varsinaisilta jäseniltä ja yhdistyksen kannattajilta perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle ryhmälle päättää Yhdistyksen hallitus määräenemmistöllä

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Varsinainen jäsenyys ja kannatusjäsenyys on voimassa kuluvan vuoden loppuun jäsenen liittymisestä. Jäsenellä on oikeus erota Yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen Yhdistyksestä määräenemmistöllä jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka Yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenen erotessa tai erotettaessa jäsenmaksua ei palauteta.”